GENERATIONS・白濱亜嵐がサマンサとの思い出を語る!<Samantha Thavasa 25周年キック・オフプレ発表会>